Sách Nang Và U Làng Tính vùng miệng – hàm mặt miễn phí

Sách Nang Và U Làng Tính vùng miệng – hàm mặt của Trần Văn Trường.

Quyển sách Nang và U lành tính vùng miệng – Hàm mặt đề cập một cách hệ thống hóa toàn bộ các loại U, Nang phần mềm và xương chủ yếu thường gặp ở các vùng răng miệng, hàm mặt cũng như các hình thái lâm sàng, chẩn đoán và điều trị các loại U, Nang này. Mời các bạn tham khảo quyển sách.. Các bạn có thể tải sách Nnag và U Làng Tính Vùng Mặt- Hàm Mặt tại web: httpp://nhasachyduoc.com

NANG LÀNH TÍNH VÙNG MIỆNG-HÀM MẶT đã được NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC cho kiểm tra và in ấn quyến sách của thầy TRẦN VĂN TRƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN y HOC HÀ NỔI – 2002 .

Chuyên Ngành Răng hàm mặt là một chuyên ngành lớn của Bộ y tê phục vụ cho hơn 90% dân sô bị các bệnh về răng miệng`, trong đó có những bệnh lý vê miệng`, hàm mặt như các bệnh vê u lành tính, u ác tính, các loại nang vùng- miệng`, hàm mặt, các bệnh vê tuyên nước bọt, vê xương- hàm … Trong nhiêu năm qua do nhu cầu vê đào tạo các Bác sĩ chuyên khoa RHM bậc đại học, trên đại học rất lớn, vì nước ta còn thiêu rất nhiêu Bác sĩ chuyên khoa RHM so với dân sô” hiện có, đặc biệt là ở tuyến Tỉnh, Huyện, miền núi.

Sách giáo khoa, sách chuyên khảo, chuyên đê về chuyên ngành RHM rất nhiều. Trên 20 năm nay cũng đã xuất hiện có sách và giáo trình, chuyên khảo về răng hàm ,mặt. Vì vậy nhu cầu biên soạn sách chuyên khảo, chuyên để vế RHM là rất bức thiết. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, thực hành đại học và trên đại học cho chuyên nganhg răng hàm mặt . Giáo sư Trần Văn Trường` Viện trưởng Viện RHM Hà Nội, Trưởng khoa RHM trường Đại Học Y Hà Nội, chuyên gia đầu ngành vê RHM đã dầy công nghiên cứu, biên soạn hai cuôn sách chuyên đê vế các bệnh lý Nang và Khỗì u lành tính và u ác tính vùng miệng` hàm m ặt một loại bệnh lý phô biến ở một nước nhiệt đới như nước ta.

Cuôn sách vế u và Nang-lành tính rang1miệng-Hàm mặt đã đưa ra đầy đủ ,chi tiết về toàn bộ các loại u, Nang chủ yêu thường gặp ở vùng rang miệng`, hàm mặt. Cuốn u ác tính vùng miệng’, Hàm mặt để cập đến tất cả các loại ung` thư phần mềm và xương- thường` gặp ở Việt Nam đổng thời hệ thông hoá các loại ung` thư -củng như các hình thái lâm sàng, chan đoán và điểu trị. Sách được biên soạn một cách công phu, hệ thong hoá nhưng kiên thức cơ bản vê bệnh lý với những nghiên cứu sâu vê lâm sàng, X quang và tổ chức học điển hình của từng loại bệnh lý một cách rõ ràng và dễ hiểu. Những` lý thuyết về kiến thức được trình bầy khoa học và cập nhật nhừng hiếu biết mới vể các loại hình bệnh lý. Những nghiên cứu vê lâm sàng, X quang và giải phẫu bệnh lý chủ yếu là những bệnh thường gặp ở Việt Nam đã được khám, điểu trị tại Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội ,Bộ Y tế.

Sách có các tài liệu tham khảo mới của những tác giả nôi tiêng trên thê giới và Việt Nam. Bộ Y tê rất hoan nghênh và trân trọng giới thiệu các cuôn sách chuyên khảo về Nang và U Lành Tính Vùng Miệng – Hàm mặt, đặc biệt cần thiết cho nghiên cứu, giảng dạy và thực hành trong lĩnh vực Miệng`- Hàm mặt. Sách còn có giá trị phố biên kiên thức cho đông-đảo bạn đọc và ngành Y tế Hà Nội.

Các bạn tải sách NANG LÀNH TÍNH VÙNG MIỆNG-HÀM MẶT tại đây:

Nhà Sách Y Dược luôn cập nhật các quyển sách hay và mới nhất về các chuyên ngành y khoa, các bạn có thể tham khỏa thêm các đầu sách tại website: Https://nhasachyduoc.com

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ, các nhớ like và chia sẽ bài viết này đến với mọi người và cùng đọc những quyển sách hay, miễn phí tại Nhà Sách Y Dược.

Bình Luận