Tải sách Macleod’s Clinical Examination, 14e Tại Đây

Tải sách Macleod’s Clinical Examination, 14e (Kiểm tra lâm sàng của Macleod ) Tại Đây

Sách giáo khoa Kiểm tra lâm sàng của Macleod cổ điển này nhằm mục đích hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng phát triển các kỹ năng tư vấn cần thiết để gợi ra một lịch sử rõ ràng, và các kỹ năng thực tế cần thiết để phát hiện các dấu hiệu lâm sàng của bệnh. Nếu có thể, cơ sở vật chất của các dấu hiệu lâm sàng được giải thích để giúp hiểu biết. Xây dựng một chẩn đoán phân biệt từ các thông tin thu được được giới thiệu, và điều tra ban đầu hợp lý được bao gồm cho mỗi hệ thống.

Phần đầu tiên của cuốn sách đề cập đến các nguyên tắc chung về tương tác tốt với bệnh nhân, từ những điều cơ bản về việc sử dụng lịch sử và kiểm tra, để sử dụng nhận dạng mẫu để xác định chẩn đoán tại chỗ.
Phần thứ hai tài liệu lịch sử, kiểm tra và điều tra có liên quan cho tất cả các hệ thống cơ thể chính.
Phần thứ ba minh họa việc áp dụng các kỹ năng này vào các tình huống lâm sàng cụ thể.
Phần cuối cùng bao gồm việc chuẩn bị cho việc đánh giá các kỹ năng lâm sàng và sử dụng các kỹ năng này trong thực hành hàng ngày.

Nhóm biên tập đã tiến hành đánh giá tất cả các nội dung của cuốn sách và với sự giúp đỡ của nhiều tác giả mới đã sửa đổi triệt để thứ tự và cách tiếp cận của văn bản.Một vài chương mới đã được tạo ra bao gồm
– Một chương về bệnh nhân bị rối loạn tâm thần;
– Một chương bao gồm cách tiếp cận cho một bệnh nhân xấu đi;
– Một chương về đánh giá bệnh nhân vào cuối cuộc đời
– Hai chương mới về áp dụng các kỹ năng lâm sàng quan trọng trong quá trình đánh giá và trong thực tế.
Cấu trúc của văn bản đã được hợp lý hóa với việc sử dụng cẩn thận các hộp, bảng biểu và hình vẽ để đưa ra các khái niệm cho sự rõ ràng tối đa.

Nhà Sách Y Dược xin gửi đến các bạn cuốn sách Macleod’s Clinical Examination, 14e (Kiểm tra lâm sàng của Macleod ) Tại Đây

Nhà Sách Y Dược luôn cập nhật các quyển sách hay và mới nhất về các chuyên ngành y khoa, các bạn có thể tham khỏa thêm các đầu sách tại website: Https://nhasachyduoc.com

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ, các nhớ like và chia sẽ bài viết này đến với mọi người và cùng đọc những quyển sách hay, miễn phí tại Nhà Sách Y Dược

Bình Luận